Resultaatgericht Vastgoedonderhoud leidt tot effectiever, duurzamer en efficienter onderhoud aan de buitenschil van gebouwen. RGVO is onder begeleiding van TNO ontwikkeld in de schildersbranche en is inmiddels in de wereld van beheer en onderhoud van vastgoed een niet meer weg te denken begrip. Door de terugkomende cyclus van schilderonderhoud hebben de schildersbedrijven het concept kunnen doorontwikkelen, toepassen en integreren in hun werkwijze. Het vastgoedonderhoudsbedrijf spreekt een kwaliteitsniveau met de opdrachtgever af en is vervolgens contractueel verplicht dit niveau, vaak prestatie geheten, gedurende de gehele onderhoudscyclus te waarborgen.

Voordelen resultaatgericht onderhoud gebouwen en installaties

  • financiële zekerheid
  • minder risico’s
  • minder specialistische kennis nodig
  • kostenbesparing
  • geen toezicht op de uitvoering nodig
  • mogelijkheid om te sturen op hoofdlijnen
  • kostenbesparing
  • verbetering van kwaliteit
  • partnership