OnderhoudNL

OnderhoudNL Totaal is een nieuwe club onder de vlag van OnderhoudNL die zich richt op het versterken van de positie van totaalonderhoudsbedrijven in de markt. Uitgangspunt hierbij is het verder ontwikkelen en steviger in de markt zetten van het VGO Keur.
Algemene Voorwaarden OnderhoudNL