Duurzaamheid

De energiebehoefte van bouwwerken is een groeiende bron van zorg, vooral voor woningcorporaties. Door de alsmaar stijgende energiekosten dreigt een deel van de bestaande woningvoorraad moeilijker verhuurbaar te worden. Met name in de lage-huursector zullen de energielasten bij ongewijzigd beleid over een aantal jaren zelfs hoger zijn dan de huursom.